Obec Prosíčka, Horní Prosíčka 7
Ledeč nad Sázavou
584 01

VOLBY


Volby 2020 - Výsledky voleb do zastupitelstev krajů
Volby 2020 - Oznámení; 17.9.2020 - PDF (72 kB)

Volby 2019 - Výsledky voleb do Evropského parlamentu; 27.5.2019 - PDF (782 kB)
Volby 2019 - Oznámení; 10.5.2019 - PDF (76 kB)
Volby 2019 - Svolání okrskové volební komise; 26.4.2019 - PDF (22 kB)
Volby 2019 - Informace pro voliče; 9.4.2019 - PDF (604 kB)
Volby 2019 - Info o počtu a sídlech volebních okrsků; 9.4.2018 - PDF (18 kB)

Volby 2018 - Oznámení; 20.9.2018 - PDF (92 kB)
Volby 2018 - Info o počtu a sídlech volebních okrsků; 21.8.2018 - PDF (63 kB)
Volby 2018 - Svolání okrskové volební komise; 6.9.2018 - PDF (39 kB)

Volby 2018 - Informace o době a místě konání volby prezidenta ČR - PDF (43 kB)
Výsledky volby prezidenta ČR 2018 - 1. a 2. kolo
Volby 2018 - Informace o době a místě konání volby prezidenta ČR - PDF (43 kB)
Volby 2018 - Svolání okrskové volební komise - formát PDF (51 kB)
Volby 2018 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - formát PDF (56 kB)

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (20.-21.10.2017)
Volby 2017 - Oznámení o době a místě konání /5.10.2017/ - formát PDF (34 kB)
Volby 2017 - Svolání okrskové volební komise - formát PDF (52 kB)
Volby 2017 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - formát PDF (56 kB)

Výsledky voleb do zastupitelstva Kraje Vysočina (7.-8.10.2016)
Výsledky voleb do Senátu - 1. a 2. kolo (7.-8. a 14.-15.10.2016)
Volby 2016 - oznámení o době a místě konání voleb - formát PDF (106 kB)
Volby 2016 - stanovení počtu členů - formát PDF (100 kB)
Volby 2016 - stanovení počtu volebních okrsků - formát PDF (175 kB)

Výsledky voleb do ZO 2014
Oznámení - volby do ZO 2014 - formát PDF (46 kB)
Volby do ZO 2014 - volební okrsek - formát PDF (174 kB)
Volby do ZO 2014 - zveřejnění seznamu obcí - formát PDF (296 kB)
Volby do ZO 2014 - stanovení počtu členů - formát PDF (75 kB)
Oznámení - volby do ZO 2014 - formát PDF (169 kB)
Oznámení - volby do EP 2014 - formát PDF (41 kB)
Volební okrsek pro Voby do EP 2014- formát PDF (172 kB)
Stanovení minimálního počtu členů do komise do EP 2014- formát PDF (174 kB)

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2013 - formát PDF (176 kB)
Oznámení - volby do Poslanecké sněmovny 2013 - formát PDF (43 kB)
Stanovení členů do komise - formát PDF (176 kB)
2. kolo volby prezidenta ČR 2013 - formát PDF (140 kB)
Výsledky volby prezidenta ČR 2013 - formát PDF (92 kB)
Oznámení k volbě prezidenta ČR 2013 - formát PDF (753 kB)
Volba prezidenta ČR 2013 (volební okrsky) - formát PDF (110 kB)
Volba prezidenta ČR 2013 - formát PDF (252 kB)

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 2012 - formát PDF (71 kB)
Krajské volby 2012: informace pro voliče - formát PDF (542 kB)
Krajské volby 2012: základní informace - formát PDF (102 kB)
Krajské volby 2012: oznámení - formát PDF (105 kB)

Oznámení - 2. kolo voleb do Senátu 2010 - formát PDF (46 kB)
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Prosíčka - 15. a 16. 10. 2010
Výsledky voleb do Senátu ČR 2010 - 1. kolo (15. a 16. 10. 2010 )
Oznámení o konání voleb 2010 - formát PDF (72 kB)
Volby do Senátu ČR 2010 - formát PDF (179 kB)
Volby do zastupitelstva obce 2010 - formát PDF (184 kB)
Výsledky voleb do Parlamentu ČR 2010 - formát PDF (115 kB)
Volby do Parlamentu ČR 2010, oznámení - formát PDF (127 kB)
Volby do poslanecké sněmovny, oznámení - formát PDF (14 kB)

Výsledky voleb do EP 2009 - formát PDF (20,7 kB)
Výsledky hlasování do EP za územní celek Ledeč nad Sázavou

Volby do Evropského parlamentu 2009 - formát PDF (44 kB)
Volby do Evropského parlamentu 2009 - formát PDF (32 kB)

Výsledky - Krajské volby 2008 v obci - formát PDF (28 kB)
Celkové výsledky voleb 2008 v ČR naleznete zde
Oznámení - Krajské volby 2008 - formát DOC (25,5 kB)

Kandidátní listina - Volby 2006 - formát DOC (32 kB)

Ziveobce.cz
.: Obec Prosíčka (Horní Prosíčka, Dolní Prosíčka a Nezdín), OÚ - Horní Prosíčka 7, Ledeč n.S., 584 01 :.