Obec Prosíčka, Horní Prosíčka 7
Ledeč nad Sázavou
584 01

Prosíčka - povinně zveřejňované informace


1. Oficiální název

Obec Prosíčka2. Důvod a způsob založení

Výkon samosprávy a výkon státní správy přenesené působnosti3. Organizační struktura

Starosta
Zastupitelstvo
Obecní úřad


4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa:
Horní Prosíčka 7
58401 Ledeč nad Sázavou

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Horní Prosíčka 7
58401 Ledeč nad Sázavou

4.3. Úřední hodiny:
Pondělí - 18:00-20:00

4.4. Telefonní čísla povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť:
+420 569 722 109 - Obecní úřad

4.6. Adresa internetové stránky:
www.prosicka.cz

4.7. Adresa e-podatelny:
podatelna@prosicka.cz

4.8. Další elektronické adresy:
starosta@prosicka.cz
mistostarosta@prosicka.cz
ekonom@prosicka.cz

4.9. Datová schránka:
4e5ayi7

5. Bankovní spojení

Česká spořitelna
1124511309/08006. IČO

002680898. Dokumenty

_9. Žádosti o informace

Žádost o informace lze podat písemně na adresu podatelny nebo DS10. Příjem žádostí a dalších podání

Podatelna OÚ11. Opravné prostředky

Místem kde lze podat opravný prostředek je podatelna OU12. Formuláře

-13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy


14.1. Nejdůležitější používané předpisy

128/2000Sb. Zákon o obcích 500/2004Sb. Správní řád, 106/1999Sb. , 159/2006Sb. o střetu zájmů, 280/2009Sb. Daňový řád14.2. Vydané právní předpisy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb


Ziveobce.cz
.: Obec Prosíčka (Horní Prosíčka, Dolní Prosíčka a Nezdín), OÚ - Horní Prosíčka 7, Ledeč n.S., 584 01 :.